DĚJEPIS - OBRÁZKY, MAPKY, FOTO


PRAVĚK


Open Evoluce člověka

Open Lebky člověka

Umění mladší doby kamenné:

Open keramika lineární
Open vypíchaná
Open moravská malovaná


STAROVĚK


Open Egypt - satelitní snímek

Open Peloponéská válka

Open Řecké řády I

Open Řecké řády II


STŘEDOVĚK


Open Evropa po roce 814

Franská říše:

Open expanze Franků
Open franská říše 768-811
Open Karel Veliký se synem Ludvíkem Pobožným
Open katedrála v Cáchách

Open Kyjevská Rus

Open Polský stát (992-1025)

Open Sámova říše

Open Svatá říše římská za Karla IV. Lucemburského

Open Vikingská expanze

Open Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi

Open Zlatá bula sicilská


NOVOVĚK


Open Evropa po vídeňském kongresu

Open Prusko 1600-1795

Průmyslová revoluce v Anglii (1750-1900):

Open George Stephenson
Open lokomotiva Rocket
Open Robert Fulton
Open parník Clermont
Open animované schéma práce parního stroje
Open animace chodu parní lokomotivy
Open parní lokomotiva

Open Rusko od 17. do poč. 20. století

Open Vývoj na Balkáně v 70. letech 19. století


MODERNÍ DOBA


Open Procházky historií v českém Krušnohoří


MAPOVÉ DATABÁZE


Open Laboratoř geoinformatiky ("Oldmaps")

Open Mollova mapová sbírka

Open Ústřední archiv zeměměřictví a katastruDějepis


Tematické plány

Učební dokumenty

Pracovní listy

Testy

-> Obrazový materiál <-

Prezentace

Projekty

Zajímavé odkazy

Regionální dějiny


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš