DĚJEPIS - PRACOVNÍ LISTY


PRAVĚK


Open Neolitické a eneolitické kultury na našem území


STAROVĚK


Open Alexandr Veliký a helénismus

Open Archimédovy vynálezy: vodní šroub

Open Římský legionář


STŘEDOVĚK


Open Evropská kultura v 16. století

Open Franská říše

Open Gotická kultura - ideál ženské krásy

Open Gotická kultura - poznej stavbu I

Open Gotická kultura - poznej stavbu II

Open Open Gotická kultura - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi

Open Hlas pro římského krále (Karel IV.)

Open Husitské války

Open Open Lucemburkové: Král s tváří anděla

Open Open Lucemburkové: V otcových stopách

Open Open Lucemburkové: V záři císařské koruny

Open Open Lucemburkové: Král bez koruny

Open Open Lucemburkové: S bratry po boku

Open Open Lucemburkové: Do posledního dechu

Open Počátky českého státu

Open Porovnání obrazu románského, gotického a renesančního

Open Poslední Přemyslovci

Open Renesanční kultura - poznej stavbu

Open Rodokmen prvních Přemyslovců

Open Románská bazilika

Open Románská kultura

Open Románská kultura - poznej stavbu I

Open Románská kultura - poznej stavbu II

Open Stoletá válka

Open Svatá říše římská (indicie pro němčináře)

Open Velkomoravská říše - část první

Open Velkomoravská říše - část druhá

Open Zámořské objevy


NOVOVĚK


Open Barokní kultura - poznej stavbu

Open Baroko

Open Carské Rusko v 19. století

Open Open České národní hnutí v revoluci

Open Open František Palacký

Open Open Jan Amos Komenský

Open Open Josef Jungmann

Open Open Koloniální výboje

Open Kultura klasicismu - charakteristické znaky architektury

Open Kultura klasicismu a romantismu - poznej stavbu

Open Občanská válka v USA

Open Třicetiletá válka - císařův generalissimus

Open Třicetiletá válka - válčící země

Open Velká francouzská revoluce


MODERNÍ DOBA


První světová válka


Open Mezinárodní vztahy před válkou

Open Sarajevský atentát

Open Vypuknutí války

Open Mým národům

Open Blesková válka

Open Válečné fronty

Open Západní fronta na mapě

Open Yperit

Open Vstup USA do války

Open Čtrnáct bodů

Open Revoluce v Rusku

Open Závěr války

Open Důsledky války

Open Mírové smlouvy

Open Open Oběti

Open Válečná technika

Open Češi a Slováci za války

Open Dobrý voják Švejk

Open Maffie

Open Československé legie

Open Washingtonská deklarace

Open Muži 28. října

Open Život v předlitavském zázemí

Open Kdo byl kdo? - Mocnosti

Open Kdo byl kdo? - Češi a Slováci

Open Obecné shrnutí

Open Kontrolní otázky k pracovním listům

Open Seřazení událostí

Open Dobrý voják Švejk (1956)


Druhá světová válka


Open Nacistická okupace Čech, Moravy a Slezska - 15. březen 1939

Open Seskok Anthropoidu - 29. prosinec 1941

Open Vítězství Spojenců


Československo 1918-1989


Open Československo 1945-1989 - otázky a úkoly

Open Justiční vražda - poprava Milady Horákové

Open Komunisté přebírají moc ve státě - 25. únor 1948

Open Palachův týden - 15. leden 1989

Open Prvorepublikový funkcionalismus - poznej stavbu

Open Studenti proti režimu - 17. listopad 1989

Open Vznik Československa - 28. říjen 1918


Evropa a svět 1918-1989


Open Černobylská havárie

Open Fultonský projev - 5. březen 1946

Open Hitlerův pivní puč 1923

   Open Ecce homo: Hitlerův neúspěšný Pivní puč. ČR Brno 2008.

   Open Reichspost: Ein Hitler-Putsch in München. Österreichische Nationalbibliothek 2011.

   Open Skupinový snímek obžalovaných za Hitlerův „pivní puč“. VHÚ Praha.

Open Vznik Severoatlantické aliance


>Nahoru<


Dějepis


Tematické plány

Učební dokumenty

-> Pracovní listy <-

Testy

Obrazový materiál

Prezentace

Projekty

Zajímavé odkazy

Regionální dějiny

Dějepisné hry

Dějepis interaktivně


Počítadlo© Mgr. David Mikoláš