DĚJEPIS - PREZENTACE


PRAVĚK A STAROVĚK


Open Open Národní kulturní památky v ČR

Open Evoluce člověka - stručný nástin

Open Open Open Římané v Podunají (1. a 2. stol. n. l.)


STŘEDOVĚK


Open Open Románská architektura v Čechách

Open Open Gotická kultura

Open Open Středověký kronikář


NOVOVĚK


Open Open Český stát v letech 1471-1526

Open Open Renesance a humanismus

Open Open Česká kultura na počátku novověku

Open Open Barokní kultura

Open Open Znaky barokní architektury

Open Open Stavby klasicismu a romantismu

Open Open Habsburská monarchie v 1. pol. 19. století

Open Biedermeier

Open Open Česká kultura na přelomu 19. a 20. století

Open Open Češi a Slováci za 1. sv. války


MODERNÍ DOBA


Open Open Open Kultura a věda v první republice

Open Česká architektura 20. století

Open Světová architektura 20. století

Open Protektorátní film (1939-1945)

Open Open Co se stalo v Katyni?

Open Open Evropa a svět po roce 1945

Open Open Československo 1945-1989

Open Open Českoslovenští prezidenti

Open Filip Rožánek: Srpen 1968


Dějepis


Tematické plány

Učební dokumenty

Pracovní listy

Testy

Obrazový materiál

-> Prezentace <-

Projekty

Zajímavé odkazy

Regionální dějiny


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš