DĚJEPIS - TESTY


6. ROČNÍK


Open Pravěk

Open Starověký Egypt: mumifikace

Open Starověká Indie a Čína

Open Starověká Mezopotámie, Fénicie, Kanaán a Izrael

Open Athény, Sparta, Velká řecká kolonizace


7. ROČNÍK


Open Křesťanství

Open Barbarské říše

Open Počátky českého státu

Open Románská kultura

Open Poslední Přemyslovci

Open Polsko a Uhry ve 13. a 14. století

Open Středověké vesnice a města

Open Gotická kultura

Open Husitství

Open Renesance, reformace


8. ROČNÍK


Open Třicetiletá válka

Open Jan Amos Komenský

Open Barokní kultura

Open Absolutismus v Anglii, Francii, Prusku a Rusku

Open Osvícenský absolutismus

Open Asie v 17. a 18. století

Open Doba napoleonská, biedermeier

Open České národní obrození


9. ROČNÍK


Open Situace před 1. sv. válkou

Open Kapitalistická společnost

Open Česká kultura na přelomu 19. a 20. století

Open První světová válka

Open Československo v letech 1918-1929

Open Prvorepubliková kultura

Open Druhá světová válka

Open Protektorát, domácí a zahraniční odboj

Open Evropa a svět po roce 1945


>Nahoru<


Dějepis


Tematické plány

Učební dokumenty

Pracovní listy

-> Testy <-

Obrazový materiál

Prezentace

Projekty

Zajímavé odkazy

Regionální dějiny


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš