MGR. DAVID MIKOLÁŠ

ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: mikolas@zsskolni-rce.cz | tel.: 412 871 220 | konzultace: po předchozí dohodě


Web pro podporu výuky a poskytování informací


Uvedená práce (dílo), jejímž jsem autorem, podléhá licenci Creative Commons (viz patička). Dílo smíte šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti) a upravovat (pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech) za těchto podmínek: uveďte autora, neužívejte komerčně.


Výrok pro zamyšlení od Galéna z Pergamu

"Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem."


Moje pojetí výchovně-vzdělávacího procesu

"Cílem školní výuky je vychovat vzdělaného, myslícího a socializovaného jedince. Jedná se o proces dlouhodobý, společensky nepochybně významný, ovšem s výsledky nejistými."


Po stopách praotce Čecha


Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě Oblastní muzeum v Mostě Oblastní muzeum v Děčíně Národní technické muzeum v Praze


Zprávy


19. 2. 2017:
Nabídka přednášek pro školy v Muzeu města Ústí nad Labem.

---------------

Počítadlo


Poslední aktualizace

21. 6. 2017, 20:54


Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Mgr. David Mikoláš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Unported .
©2006-2017 | Design by krygl