POŽADAVKY NA REFERÁT


Referát bude mít tyto části:

  • 1. hlavička - jméno žáka, název referátu, název předmětu, školní rok, datum prezentace

  • 2. vlastní referát - pokud lze, doplnit obrazovým či jiným materiálem

  • 3. shrnutí referátu do několika základních bodů - hlavní myšlenky, důležité informace

  • 4. bibliografie - uvést všechny zdroje (knihy, časopisy, internet apod.), ze kterých žák čerpal

Podmínky referátu:

  • 1. Každý referát je žákem nikoli jen čten, ale přednášen; to znamená, že žák mluví tzv. z hlavy a používat smí pouze osnovu referátu!

  • 2. Textovou podobu odevzdá žák učiteli.

  • 3. Prezentování referátu by nemělo trvat déle než 10 minut.

  • 4. K vypracování referátu použije žák alespoň dva zdroje, jeden z nich bude bezpodmínečně knižní publikace.

  • 5. Zdroje budou řádně citovány podle normy (viz příklady níže).


Citace knižní publikace:
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3. vydání. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-402-9.

Citace článku z Internetu:
KUBÍNOVÁ, Marie. Projekty ve vyučování [online]. c2007, poslední revize 18.10.2005 [cit.2007-12-22]. Dostupné z: http://www.rvp.cz/clanek/289/334
/Zde je citace poněkud složitější. Stačí mi, když uvedete alespoň přesnou webovou adresu, odkud jste čerpali./

Pozor: Pokud se rozhodnete připravit si referát v PowerPointu či jiném prezentačním nástroji, vězte, že i pro něj platí velmi obdobná pravidla. Pouze s tím rozdílem, že neodevzdáváte učiteli jeho písemnou podobu.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě směle obraťte!


Referáty


-> Požadavky na referát <-


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš