EU peníze školám


SEMINÁŘ


18. září 2011
Šumné Podřipsko a Litoměřicko je název povinně volitelného předmětu (semináře), který bude na naší škole realizován v průběhu následujícíh dvou let za podpory projektu "EU peníze školám". Jedná se o šablonu III/1: individualizace v oblasti ICT + DĚJEPIS + ZEMĚPIS.

Důvody:
- všeobecně nedostatečná nebo vůbec žádná znalost reálií regionu, a to nejen historických
- špatná orientace na mapě a v terénu
- povrchní nebo roztříštěné dovednosti v oblasti ovládání digitálních technologií, zejména digitálního fotoaparátu a GPS navigace

Cíle na úrovni školy:
- realizace výuky žáků v menších skupinách, která bude metodicky přizpůsobena schopnostem žákům
- zvýšit znalosti žáků o regionu, v němž žijí (dále uvědomění, hrdost, sounáležitost)
- zvýšit schopnost žáků orientovat se na mapě a v terénu
- zvýšit dovednosti žáků v oblasti ovládání digitálních technologií nad rámec počítačové gramotnosti (žák cíleně a efektivně ovládá přístroj, nikoli přístroj žáka => eliminace strachu z nového a neznámého)

Kritéria pro dělení žáků do skupin:
- výběr žáků na základě aktuálních znalostí, dovedností a schopností v daných, výše zmíněných oblastech
- vytvoření 2 skupin po 10 žácích v 8. ročníku (2011/2012) - začátečníci a mírně pokročilí

Indikátor vstupní:
- testování

Indikátor výstupní:
- testování
- závěrečná žákovská práce

MateriályPředměty


Dějepis

Informatika

Evaluace

-> Seminář <-


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš