Curriculum vitae


Mgr. David Mikoláš

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské/univerzitní
Pohlaví: muž
Datum narození: 3. 11. 1979
Místo narození: Uherské Hradiště
Občanství: Česká republika
Rodinný stav: Ženatý
ZPS: Ne

Kontaktní údaje
E-mail: < d.mikolas@seznam.cz >

Vzdělání
2002-2007: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, obor dějepis-pedagogika
1994-1998: Gymnázium Uherské Hradiště (všeobecné)

Praxe
3. 9. 2018 - dosud: ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, Roudnice n. L.
zástupce ředitele
učitel 2. stupeň
učitel dějepisu, webmaster

3. 9. 2018 - 30. 6. 2019: VOŠ a SOŠ, Špindlerova 690, Roudnice n. L.
středoškolský učitel
učitel dějepisu

5. 9. 2017 - 31. 5. 2018: Bidfood Czech Republic s. r. o.
pracovník IT oddělení

17. 10. 2015 - 31. 5. 2019: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
lektor Univerzity třetího věku
kurz Hrady známé i neznámé

27. 8. 2007 - 31. 8. 2017: ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, Roudnice n. L.
učitel 2. stupeň
učitel dějepisu, informatiky a pracovních činností, ICT koordinátor, webmaster

18. 9. 2006 - 30. 6. 2007: SPSOŠ a SOU, Roudnice n. L.
středoškolský učitel
učitel němčiny

1. 9. 2005 - 30. 6. 2007: Penso SSPŠ, Roudnice n. L.
středoškolský učitel
učitel němčiny

1. 9. 2003 - 31. 12. 2003: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
suplující středoškolský učitel
učitel němčiny

22. 10. 2001 - 30. 6. 2004: ZŠ Petřiny-jih, Praha 6
učitel 2. stupeň
učitel němčiny a dějepisu

Kurzy, semináře, školení, workshopy
10/2020: webinář Kód, robot a škol(k)a (Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Dům zahraniční spolupráce)
03/2020: Československo a naše země ve 20. století. Jak a co učit o tomto období (Descartes), osvědčení
10/2019: Současné československé a české dějiny (Akademie Literárních novin), osvědčení
04/2018: přednáška Letecká archeologie (Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem, Prof. Martin Gojda)
11/2016: přednáška Letecká archeologie (Oblastní muzeum v Mostě, PhDr. Zdeněk Smrž)
11/2016: webinář Geometrie v gotické architektuře (Mgr. Petr Pupík)
11/2016: Specifické poruchy chování (Mgr. Marika Kropíková)
01/2016-05/2016: Historicko-antropologický seminář (VMG ČL), certifikát
03/2016: konference Doba Karlova (Doba Karlova, z. s., E-středověk, Moravské zemské muzeum Brno)
02-03/2016: České soudobé dějiny (Akademie Literárních novin), osvědčení
12/2015: workshop Hrady husitské epochy (CMS)
03/2015: Metodický seminář eTwinning - školení na míru (eTwinning NSS)
10/2014-05/2015: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (NIDV), certifikát
10/2013-05/2014: Historicko-antropologický seminář (VMG ČL), certifikát
03/2013: konference ICT ve školství (IDG)
11/2011: Vzdělávací technologie pro 21. století (NUOV VÚP), osvědčení
10/2011: konference Názorné vyučování a škola (Muzeum JAK V Praze)
03/2011: konference ICT ve školství (IDG)
03/2011: seminář Československo a naše země ve 20. století. Jak a co učit o tomto období (Descartes)
11/2009: seminář Národní kulturní památky České republiky (Descartes)
11/2009: seminář Informatika ve škole (Pachner)
10/2009: konference Dějiny ve škole – škola v dějinách (Muzeum JAK V Praze)
09/2009-09/2017: akreditován jako ECDL tester (CZT0575)
06/2009: získán certifikát ECDL (European Computer Driving Licence)
11/2007: školení "Jak vytvořit profesionální webové stránky školy" (HYL)
V letech 1998-2001 studium germanistiky na PedF UK v Praze.

Znalosti a dovednosti
Němčina: pokročilá
Angličtina: základní/pasivní
Znalost výpočetní techniky: nadstandardní
Řidičský průkaz: sk. B

Zájmy
historie, archeologie, kastellologie, cestování

Přednášková činnost
- kurz Univerzity třetího věku UJEP "Hrady známé i neznámé", místo konání Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem, čtyři semestry v akademickém roce 2015/2016 a 2016/2017, celkem 16 x 4 hod.
- kurz Univerzity třetího věku UJEP "Hrady známé i neznámé", místo konání Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, čtyři semestry v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, celkem 16 x 3 hod.
- kurz VMG ČL "Vybrané kapitoly z kastelologie", místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, březen až květen 2018, celkem 3 x 2 hod. + exkurze
- kurz "Z přednáškového sálu do terénu", série šesti komentovaných prohlídek vybraných zřícenin hradů (Kamýk u Litoměřic, Oltářík, Kalich, Egerberk, Zbirohy, Ronov u Blíževedel), říjen 2019 až březen 2020

Publikační činnost
- MIKOLÁŠ, David. Eduard Šimon. Nejvtipnější příslušník zahraničního letectva. In: Podřipský muzejník 2014. Ročník VIII, 2016, s. 34-44. ISBN 978-80-86924-23-6.
- MIKOLÁŠ, David a Roman SIROVÁTKA. Roudnice nad Labem. Shrnutí stavebního vývoje hradu a zámku od Jindřicha Břetislava po Václava Eusebia z Lobkowicz. In: Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Ročník XXVIII, 2017, č. 2. ISSN 1212-4974. [online]
- MIKOLÁŠ, David - RUBEŠ, Marek - SIROVÁTKA, Roman. Šebín u Levous. In: Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Ročník XXIX, 2018, č. 2. ISSN 1212-4974. [online]
- MIKOLÁŠ, David. Mšené-lázně. Příspěvek k dějinám místní tvrze. In: Archeologie severozápadních Čech 1. Sborník k poctě Milanu Zápotockému. Ústí nad Labem, Teplice, Roudnice nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, Regionální muzeum v Teplicích, Podřipské muzeum Roudnice nad Labem, 2019, s. 213-237. ISBN 978-80-86475-48-6, 978-80-85321-88-3, 978-80-86924-25-4.
- MIKOLÁŠ, David. Jevín. Příspěvek k dějinám drobné šlechty na Podřipsku. In: Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Ročník XXXI, 2020, č. 2. ISSN 1212-4974. [online]
- MIKOLÁŠ, David. Beškovcové z Beškovic. Pokus o genealogii rodu. Roudnice nad Labem: vlastním nákladem autora, 2020. [eshop]


Můj profil


Rodokmen

Zájmový projekt

-> Životopis <-


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš